Орталықтың құрылымы

Зерттеулердің негізгі бағыттары:

· Аэроғарыштық бағыттағы құрылымдық және функционалдық материалдар, сондай-ақ олардан бұйымдар өндіру технологиясын құру.

· Жасанды және табиғи аспан денелері динамикасының стационар емес міндеттерін шешудің сапалы, талдау, және сандық әдістерін әзірлеу.

· Ғарыштық аппараттардың жаңа математикалық модельдерін және бағдарламалы қозғалысын қамтамасыз ету әдістерін әзірлеу.

Департамент құрамында:

- ғарыштық материалтану зертханасы

(зертхана меңгерушісі- х.ғ.к., доцент Рамазанова Жанат Мұсанқызы);

- орбиталық параметрлерді есептеу және геопозициялау зертханасы

(зертхана меңгерушісі  – ф.-м.ғ.д., профессор Беков Асқар Абдул-Халыкұлы)

Департамент директоры – т.ғ.д. профессор Исмаилов Марат Базаралыұлы